HJEM

Importør av italienske viner

Italiensk vin og vinproduksjon har de siste 50 årene gjennomgått en radikal endring. Italiensk vin var tidligere kjent for å være temmelig enkel, og man fant utelukkende masseprodusert vin.

Italiensk vin ble utsatt for hard kritikk, og ingen vinkjenner med respekt for seg selv kunne drømme om å sidestille italiensk vin med store viner som f.eks. Bordeaux og Bourgogne fra Frankrike. Mye er skjedd siden den gang.

På 1970-tallet sank etterspørselen etter billig vin. Resultatet er at bastflasken er sendt på museum. Gamle druesorter er trukket frem fra glemselen. Kvalitet og innovasjon har høyt fokus i dagens produksjon, noe som har resultert i at det nå produseres viner av meget høy kvalitet i Italia.

vinglass_flaske

 

Italiensk vin deles inn i følgende hierarki:

HJEM

Opprinnelig var DOC og DOCG tenkt som et hierarktisk system med de beste vinene øverst i pyramiden og de litt mindre interessante vinene nederst, men sånn er det ikke i dag. Forvirrende? Jaa! Vi skal ikke gå mer inn på dette, men vit at en DOC-vin kan være bedre enn en DOCG, og også en IGT-vin kan være bedre enn en DOCG. Alt er avhengig av samspillet mellom produsentens evner som vinmaker, markenes beliggenhet, jordsmonn, klima etc – og sist men ikke minst; druene!

Hierarki eller ikke. Til syvende og sist er det allikevel ganen som avgjør hva man vil drikke.

DonnaVini vil etterstrebe å presentere et utvalg av kvalitetsviner produsert av San Patrignano i Emilia-Romagna provinsen og fra Castello di Cigognola i Lombardia, som eies av San Patrignanos største velgjører.